Oracle partnere me fuqinë e Kinës për të ndërtuar projektin PV diellor 1GW në Pakistan

Projekti do të ndërtohet në provincën Sindh, në jug të Padang, në tokën Thar Block 6 të Oracle Power.Oracle Power aktualisht po zhvillon një minierë qymyri atje. Impianti diellor PV do të vendoset në vendin e Oracle Power në Thar.Marrëveshja përfshin një studim fizibiliteti që do të kryhet nga dy kompanitë dhe Oracle Power nuk zbuloi një datë për funksionimin komercial të projektit diellor.Energjia e prodhuar nga termocentrali do të futet në rrjetin kombëtar ose do të shitet përmes një marrëveshjeje për blerjen e energjisë.Oracle Power, e cila ka qenë shumë aktive në Pakistan kohët e fundit, nënshkroi gjithashtu një memorandum mirëkuptimi me PowerChina për të zhvilluar, financuar, ndërtuar, operuar dhe mirëmbajtur një projekt hidrogjeni të gjelbër në provincën Sindh. Përveç ndërtimit të projektit të hidrogjenit të gjelbër, memorandumi i të kuptuarit përfshin gjithashtu zhvillimin e një projekti hibrid me 700 MW të prodhimit të energjisë diellore fotovoltaike, 500 MW të prodhimit të energjisë së erës dhe një kapacitet të pazbuluar të ruajtjes së energjisë së baterisë. Projekti fotovoltaik diellor 1 GW në bashkëpunim me PowerChina do të vendoset 250 kilometra larg nga gjelbërimi projekti i hidrogjenit që Oracle Power synon të ndërtojë në Pakistan. Naheed Memon, CEO i Oracle Power, tha: "Projekti i propozuar diellor Thar paraqet një mundësi për Oracle Power jo vetëm për të zhvilluar një projekt të konsiderueshëm të energjisë së rinovueshme në Pakistan, por edhe për të sjellë Long- afat, biznes i qëndrueshëm."

Partneriteti midis Oracle Power dhe Power China bazohet në interesa dhe pika të forta reciproke.Oracle Power është një zhvillues i energjisë së rinovueshme me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, i fokusuar në industrinë e minierave dhe energjisë në Pakistan.Firma ka njohuri të gjera për mjedisin dhe infrastrukturën rregullatore të Pakistanit, si dhe përvojë të gjerë në menaxhimin e projekteve dhe angazhimin e palëve të interesuara.Nga ana tjetër, PowerChina është një kompani shtetërore kineze e njohur për zhvillimin e infrastrukturës në shkallë të gjerë.Kompania ka përvojë në projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e projekteve të energjisë së rinovueshme në shumë vende duke përfshirë Pakistanin.

PV diellore 1 GW 1

Marrëveshja e nënshkruar midis Oracle Power dhe Power China përcakton një plan të qartë për zhvillimin e 1 GW të projekteve fotovoltaike diellore.Faza e parë e projektit përfshin projektimin dhe inxhinierinë e fermës diellore dhe ndërtimin e linjave të transmetimit në rrjetin kombëtar.Përfundimi i kësaj faze pritet të zgjasë 18 muaj.Faza e dytë përfshin instalimin e paneleve diellore dhe vënien në punë të projektit.Kjo fazë pritet të zgjasë edhe 12 muaj të tjerë.Pasi të përfundojë, projekti diellor PV 1 GW do të jetë një nga fermat më të mëdha diellore në Pakistan dhe do të kontribuojë ndjeshëm në kapacitetin e energjisë së rinovueshme të vendit.

Marrëveshja e partneritetit e nënshkruar midis Oracle Power dhe Power China është një shembull se si kompanitë private mund të kontribuojnë në zhvillimin e energjisë së rinovueshme në Pakistan.Projekti jo vetëm që do të ndihmojë në diversifikimin e përzierjes energjetike të Pakistanit, por gjithashtu do të krijojë vende pune dhe do të mbështesë rritjen ekonomike në rajon.Zbatimi i suksesshëm i projektit do të dëshmojë gjithashtu se projektet e energjisë së rinovueshme në Pakistan janë të realizueshme dhe financiarisht të qëndrueshme.

Në përgjithësi, partneriteti midis Oracle Power dhe Power China është një moment historik i rëndësishëm në tranzicionin e Pakistanit drejt energjisë së rinovueshme.Projekti 1GW diellor PV është një shembull se si sektori privat po bashkohet për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm dhe të pastër të energjisë.Projekti pritet të krijojë vende pune, të mbështesë rritjen ekonomike dhe të kontribuojë në sigurinë energjetike të Pakistanit.Me gjithnjë e më shumë kompani private që investojnë në energjinë e rinovueshme, Pakistani mund të përmbushë objektivin e tij për të prodhuar 30% të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme deri në vitin 2030.


Koha e postimit: Maj-12-2023